Skip to main content

การแข่งขันหุ่นยนต์ (Robot) ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม BBL จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กับการแข่งขันหุ่นยนต์ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประเภทอุดมศึกษา

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

VTR : BY PAGE SNOOPleality

VTR : BY PAGE TGKK Robot

 

โครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกรราชมงคลขอนแก่นปี 4

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาลองเล่นหุ่นยนต์ตามเส้นกันโดย วิทยากร ดร.เศวษ (อาจารย์พี่หมู) และ อ.จักรพนธ์ (อาจารย์พี่เจมส์)
#โครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกรราชมงคลขอนแก่นปี4